rsz 1rsz 2016 sb avlang txt eng

Kallblodstravare

 

Vilka genetiska förutsättningar har din kallblodshäst för trav?

Kallblodstravarna har genomgått en enorm förändring under de senaste decennierna. Hästarna har blivit både lättare och snabbare. Genvarianten för snabbt trav har troligen korsats in till kallblodstravarna och förbättrar deras travteknik. Bland kallblodstravarna räcker det dock men ett anlag av det fördelaktiga anlaget A för att den ska ha bäst förutsättningar för att prestera bra på tävlingsbanan.

 

cbt rektangel

 

Hur kan testet hjälpa dig?

 • Du kan välja hästar som har den genotyp du helst föredrar
 • Ger värdefull information för planering av avelsarbetet
 • Möjlighet att skräddarsy hästens träningsprogram baserat på dess genuppsättning
 • Möjlighet att testa genuppsättningen redan hos det unga fölet

 

Forskningsresultat i korthet

Travteknik

 • I en blindstudie var det en signifikant överenstämmelse mellan hästarnas beskrivna trav-teknik och deras genuppsättning
 • CA hästar beskrevs som ”rentravande”, CC hästar hade oftare platsproblem medan AA hästarna kunde tendera mot pass men hade väldigt sällan platsproblem

 

Tävlingsprestationer

Låg andel av AA hästarna startar 

I den senaste studien ingick 770 slumpmässigt utvalda kallblodstravare födda 2000-2009 i Norge och Sverige. Den visade att endast 46% av AA hästarna kom till en första start medan motsvarande siffra var 68% för CA hästarna och 63 % för CC hästar.

 

3-års resultat för hästar med minst en start

 • Medelåldern för första start var samma för de olika genuppsättningarna
 • CC hästar hade högst andel diskvalifikationer och AA hästarna snabbast kilometertid (voltstart). I övrigt fanns inga signifikanta skillnader vid denna ålder

 

3-6 års resultat för hästar med minst en start

 • CA hästarna hade signifikant bättre tävlingsresultat för de flesta parametrarna jämfört med CC hästar
 • Det fanns inga signifikanta skillnader mellan CA och AA hästar
 • AA hästarna hade högre andel placeringar än CC
 • CC hästar hade högst andel diskvalificeringar
 • Tabellen visar fördelningen i prispengar. Transformeras dessa för att korrekt visa den statistiska skillnaden tjänar i medel CA mest, därefter CC och lägst intjäning har AA

 

kallblod36ar 

 

Sammanfattning

Sammanfattningsvis hade CA-hästarna överlag de bästa tävlingsprestationerna. CC hästar verkar ha svårare för travtekniken som yngre men i snitt bättrar de på sina resultat som äldre. Många AA hästar kommer inte till start men de som lyckas presterar i snitt bra fram till 6 års ålder. Vid åldern 7-10 år har de dock i medel lägst intjäning.

 

Läs mer

Länk till en mer utförlig beskrivning om genens effekt på kallblodens tävlingsprestation och rörelsemönster samt hur information från SynchroGait kan nyttjas finns här.

 

Läs mer om SynchroGait för andra raser här.

 

Populärvetenskapliga artiklar

 

Jan-Olov Persson

Kallblodstränare och kusk

 

SynchroGait ger en större förståelse för varför kallblodstravaren rör sig som den gör. Upptäckten bekräftar något som jag har haft på känn länge – att de finns en gen med stor effekt på travteknik. CA hästar är allra enklast att träna då de ofta har en naturlig fallenhet för trav. AA hästar har tendens till passgång men kan bli mycket snabba om de lär sig behärska tekniken. CC hästar kräver lite extra tid och träning, men slutresultatet blir i de flesta fall bra.

 

Klicka här för att läsa mer från exempelvis:

Johan Hellander, veterinär och stuterichef på Menhammar Stuteri AB

 

Daniel Redén, travtränare och kusk

 

Jeanette & Niclas Olofsson, New Track AB

 

Jean Michel BAZIRE, travtränare och kusk, Frankrike

 

Markku Nieminen, travtränare och tävlingskusk

 

 

SynchroGait loggo embty