Islandshästar

 

Har din häst genetiska förutsättningar för att bli en fyr- eller femgångare?

Om en häst kan förmås att flyga fram i pass eller inte står till stor del under genetisk kontroll. Nu har vi hittat den genvariant som ger förutsättningar för detta. Vi har visat att flygande pass har en relativt enkel genetisk bakgrund hos islandshästar och en häst måste ha två passanlag (A) för att kunna gå i pass. Kvaliteten på pass är dock en kvantitativ egenskap som avgörs av många gener i samspel samt miljö (träning).

 

Rutor Islandshast

 

 

SynchroGait® underlättar aveln med fyrgångshästar

En häst som visas som fyrgångare på en avelsbedömning kan vara antingen AA, CA eller CC. När dessa sedan används i avel kommer de lämna efter sig helt olika typer av avkommor.

 

Hur kan testet hjälpa dig?

  • Testa dina avelsdjur för att para rätt kombinationer och därmed optimera chansen att få avkommor med just det rörelsemönstret som de föredrar
  • Kan möjliggöra avel på två fyrgångshästar utan att riskera CC avkomma
  • För att förutsäga ridegenskaperna på en unghäst som har minst en fyrgångsförälder 
  • Om du är osäker när du ska sätta din häst i passträning och vill kontrollera dess genuppsättning

 

Forskningsresultat i korthet

  • Utav över 400 testade femgångshästar var alla AA förutom 13 CA-hästar som erhållit låga poäng för pass under en avelsbedömning (medelpoäng 5.92)
  • Av fyrgångshästarna var 52% CA, 3% CC och 45% AA. Anledningen till att AA hästarna inte visats som femgångare kan bero på faktorer så som utbildningsgrad, exteriör, temperament etc.
  • CC hästar var svårast att sätta i tölt. Även CA hästarna var signifikant svårare att sätta i tölt än AA hästarna (CC= 5.1, CA= 4.0, AA= 2.2*)
  • CA hästar hade högre medelpoäng för grundgångarterna
  • AA hästar hade högre medelpoäng för tölt. Dock sågs inga skillnader på bedömningspunkten ”kort tölt”

  *På en skala 1-6, där 6 är svårast

Läs mer

För en mer utförlig beskrivande om forskningsresultaten och om hur SynchroGait kan användas i avelsarbetet klicka här.

 

islandshst

 

 Populärvetenskapliga artiklar

Läs mer om SynchroGait för andra raser här

Monique Nilsfors

Uppfödare och styrelsemedlem SIF-avel

"Jag använder SynchroGait som ett verktyg för avelsplanering. För mig är det särskilt värdefullt att kunna använda bra fyrgångshingstar på fyrgångsston utan att riskera att få en avkomma med C i dubbel uppsättning."

 

Þorvaldur Kristjánsson

Breeding leader of Iceland

 

"The genotyping of four-gaited horses should be of special interest to breeders as they are a mixed group of AA and C- horses and the possible genotypes result in different gaiting ability, which can affect their suitability for i.e. the different sport disciplines."

 

Läs mer från Monique och Þorvaldur här.

SynchroGait loggo embty

 

Nedärvning

Exempel: Om en CA häst korsas med en AA häst blir 50% av fölen AA och 50% CA.

 korsningsschema

 

Läs mer här

Testa din häst

DNA-testen utförs på ett enkelt hårprov. Beställ provtagningsmaterial och följ instruktionerna för provtagning. Hårprovet skickas sedan till laboratoriet med vanlig post.

 

 Provtagning all

 

Beställ ett test

 

 

Följ oss på Facebook

Gilla vår sida för att se intressanta länkar, olika events, bilder på hingstannonser etc.

 

facebook icon

 

 

Länk till vår Facebooksida:

SynchroGait